MUDr. Robin Urbánek Váš lékař pro oblast interní medicíny.

Poruchy metabolismu lipidů

Poruchy metabolismu lipidů vedou ke vzniku aterosklerózy spolu s dalšími rizikovými faktory.

 

Poradna pro poruchy metabolismu lipidů

Poruchy metabolismu lipidů, tzv. dyslipidémie (patologické hodnoty cholesterolu nebo tuků v krvi) vedou ke vzniku aterosklerózy. Na té se podílí také další rizikové faktory. Nejčastěji vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka, pozitivní rodinná anamnéza na výskyt infarktů srdce či mozkových příhod u rodičů v mladším věku, obezita, onemocnění ledvin, zánětlivá onemocnění (lupenka, revmatoidní artritida) a řada dalších.

Rozsáhlé studie prokázaly souvislost aterosklerózy se zvýšenými hodnotami cholesterolu. Zejména se jedná o tzv. LDL-cholesterol (označován pro lepší pochopení jako "špatný cholesterol"). Stejné riziko nám však také hrozí, pokud máme v krvi sníženou i hodnotu tzv. HDL-cholesterolu (označován pro lepší pochopení jako "dobrý cholesterol"). V neposlední řadě hrají v tomto procesu závažnou roli zvýšené hodnoty krevních tuků tzv. Tg (latinsky triglyceridy). Celkový cholesterol, označovaný nejčastěji zkratkou T-chol, je rovněž důležitý pro určení rizika daného pacienta.

Úkolem lékaře v lipidové ambulanci je určit u každého pacienta jeho individuální riziko. Zjednodušeně řešeno, jak vysoké má riziko vzniku akutní příhody (infarkt srdce, cévní mozková příhoda, apod.) Tam, kde je již přítomna ateroskleróza (pacient má např. ischemickou chorobu srdce, dolních končetin nebo už prodělal infarkt srdce) je naším úkolem pokusit se zabránit progresi aterosklerózy či nové cévní příhodě.

Každá osoba nad 20 let v České republice by měla znát hodnoty svých lipidů. Pokud jsou tyto hodnoty patologické, mohou se obrátit na svého praktického lékaře nebo přímo na naši specializovanou lipidovou ambulanci. Pokud má pacient dyslipidémii a je u nás sledován, můžeme vyšetřit a sledovat i celou jeho rodinu, pokud má o toto zájem.

Dyslipidéme dnes léčíme léky, tzv. hypolipidemiky (statiny, fibráty, ezetimibem a nově léčíme i vysoce rizikové jedince tzv. inhibitory PCSK-9). Je důležité si uvědomit, že léčba hypolipidemiky je celoživotní. Zatím nejsme schopni tato onemocnění vyléčit, protože jsou téměř 100% dána geneticky a geny zatím ovlivnit neumíme. Proto musí pacient brát léky celý život. Podrobně vás však o všech těchto skutečnostech budeme informovat v naší ambulanci.

Naše centrum se specializuje na vyhledávání nejčastějšího metabolického onemocnění lipidů - familiární hypercholesterolémii. V současné době máme v tzv. programu MedPed evidováno více jak 300 pacientů s touto poruchou a většinu z nich i geneticky vyšetřenou. Podrobně o programu MedPed na www.athero.cz.

 

 

Diabetologická ambulance
a lipidová poradna

 

Aktuálně

Prosíme naše klienty, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest svalů), případně kteří se v posledních 14 dnech vrátili z oblastí s vysokým výskytem koronavirového onemocnění COVID-19, aby si svou návštěvu ordinace a poradny domluvili na jiný termín.
Děkujeme Vám!

Více informací o koronaviru najdete na stránkách MZ ČR koronavirus.mzcr.cz.

 

Dárkový poukaz

využijte naši nabídku na originální dárek

dárkový poukaz do výživové poradny