MUDr. Robin Urbánek Váš lékař pro oblast interní medicíny.

Služby interní ambulance a výživové poradny

Služby interní ambulance jsou zaměřeny na léčbu poruch metabolismu lipidů (vysoký cholesterol a tuky v krvi) a diabetes mellitus (cukrovka). Nabízíme odborné poradenství v oblasti výživy a komplexní léčby obezity.

 

Čekárna interní ambulance

Služby obezitologické ambulance

 • komplexní obezitologické vyšetření (speciálně zaměřené interní vyšetření)
 • návrh individuálního redukčního režimu (pohybová aktivita, dieta, léky)
 • návrh a příprava k operačnímu řešení závažné obezity, tzv. bariatrická chirurgie

Služby výživové poradny

 • specializované poradenství pro výživu (skladba potravin, jídelníček)
 • analýza složení těla na přístroji InBody 230 (stanovení množství svalové a tukové tkáně)

Služby diabetologické ambulance a lipidové poradny

 • Registrace nových pacientů s cukrovkou
 • Komplexní péče o pacienta s cukrovkou dle standard České diabetologické společnosti
 • Laboratorní sledování: glykémie (hladina krevního cukru) na lačno a po jídle, HbA1c (tzv. dlouhý cukr), cholesterol a tuky v krvi, funkce ledvin
 • Příprava pacienta k operaci těžké obezity (bariatrická chirurgie)
 • Interní vyšetření před nástupem do lázní
 • Komplexní interní vyšetření a stanovení všech hodnot metabolismu lipidů
 • Individuální stanovení rizikového profilu pacienta

Většina úkonů v našich interních ambulancích je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nadstandardní služby výživové poradny jsou hrazeny při návštěvě poradny.